برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دسته بندی مطالب

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دفتر

مدرک تحصیلی

شماره تماس

ایمیل سازمانی

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

1

جناب آقای دکتر سید محسن صدر

معاون برنامه ریزی و تحقیقات

دکتری

31137181

m.sadr@sbrec.co.ir

2

جناب آقای مهندس جواد اویسی کهخا

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

لیسانس

31137100

Jvd_ov@sbrec.co.ir

3

سرکار خانم مهندس صفیه یدالهی

دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

فوق لیسانس

31137074

s.yadollahi@sbrec.co.ir

4

جناب آقای مهندس عبدالباسط صالح زهی

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

فوق لیسانس

31137081

salehzehi_abdolbaset@sbrec.co.ir

5

جناب آقای مهندس علیرضا عبدالهی

دفتر بودجه

فوق لیسانس

31137138

a.abdolahi@sbrec.co.ir

6

سرکار خانم مهندس مهدیه فرزانه

دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد

فوق لیسانس

31137037

m.farzaneh@sbrec.co.ir

7

جناب آقای دکتر بابک زاهد

طرح های نیروگاهی و تولید پراکنده

دکتری

31137068

b.zahed@sbrec.co.ir

معاونت مالی و پشتیبانی

8

جناب آقای عبدالمجید سارانی شندو

معاون مالی و پشتیبانی

فوق لیسانس

31137279

m.sarani@sbrec.co.ir

9

جناب آقای محمود پور حاجی حسینی

ذیحساب بودجه جاری

 

31137072

-

10

سرکار خانم اسماء آبیاری برائی

مدیر امور تدارکات و قراردادها

فوق لیسانس

31137040

a.abyari@sbrec.co.ir

معاونت طرح و توسعه

11

جناب آقای مهندس مهدی پیری

معاون طرح و توسعه

فوق لیسانس

31137108

m.piri@sbrec.co.ir

12

جناب آقای مهندس محمدرضا شیرزایی

دفتر مهندسی طرح ها

فوق لیسانس

31137032

mr.shirzaei@sbrec.co.ir

13

جناب آقای مهندس مهدی مهدیخانی

مجری طرح های پست های انتقال

فوق لیسانس

31137077

m.mehdikhani@sbrec.co.ir

14

سرکار خانم مهندس مهلا حیدری

مجری طرح های ICT

لیسانس

31137169

m.heydari@sbrec.co.ir

15

جناب آقای مهندس احسان ناصری رمرودی

مجری خطوط فوق توزیع

لیسانس

31137208

e.naseri@sbrec.co.ir

16

سرکارخانم مهندس آصفه کده ئی

مجری فیبر نوری و طرح های دیسپاچینگ

فوق لیسانس

31137288

as.kadei@sbrec.co.ir

17

جناب آقای مهندس محمد حسن یوسفی

مجری پست های فوق توزیع

لیسانس

31137133

mh.yousefi@sbrec.co.ir

18

جناب آقای مهندس امیر نادری

مجری طرح های ساختمانی

لیسانس

31137036

a.naderi@sbrec.co.ir

معاونت بهره برداری

19

جناب آقای مهندس شهرام اربابی بلوچستان

معاون بهره برداری

لیسانس

31137023

sh.arbabi@sbrec.co.ir

20

جناب آقای مهندس محمد براهوئی نوری

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات

لیسانس

31137005

m.barahoei@sbrec.co.ir

21

جناب آقای مهندس سید حامد اسلامی مهدی آباد

مدیر امور هماهنگی و بهینه سازی انتقال نیرو

فوق لیسانس

31137233

h.eslami@sbrec.co.ir

22

سرکار خانم مهندس فرشته واعظی

مدیر دفتر فنی انتقال

فوق لیسانس

31137018

f.vaezi@sbrec.co.ir

معاونت منابع انسانی

23

جناب آقای عبدالمجید سارانی شندو

معاون منابع انسانی

فوق لیسانس

31137279

m.sarani@sbrec.co.ir

24

جناب آقای دکتر صادق خزائی اصل

مدیر امور کارکنان و رفاه

دکتری

31137188

s.khazayiasl@sbrec.co.ir

25

سرکار خانم مهندس فرحناز عارف نژاد

مدیر دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش

فوق لیسانس

31137271

f.arefnezhad@sbrec.co.ir

26

سرکار خانم طاهره آرامش

مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روش ها

فوق لیسانس

31137189

t.aramesh@sbrec.co.ir

27

جناب آقای مهندس محمدرضا کیخا

مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

فوق لیسانس

31137191

-

دفاتر مستقل

29

جناب آقای عباس عباسی

مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل

فوق لیسانس

31137071

a.abasi@sbrec.co.ir

30

جناب آقای محمدرضا ابراهیمی شیخی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

فوق لیسانس

31137178

m.ebrahimi@sbrec.co.ir

31

جناب آقای مصطفی سرحدی

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

فوق لیسانس

31137199

m.sarhadi@sbrec.co.ir

32

جناب آقای مهدی رضایی

مدیر دفتر روابط عمومی

لیسانس

31137373

m.rezaee@sbrec.co.ir

سال 1400، تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان  مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه