برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دسته بندی مطالب

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دفتر

مدرک تحصیلی

شماره تماس

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

1

جناب آقای دکتر سید محسن صدر

معاون برنامه ریزی و تحقیقات

دکتری

31137181

2

جناب آقای مهندس جواد اویسی کهخا

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

لیسانس

31137100

3

سرکار خانم مهندس صفیه یدالهی

دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

فوق لیسانس

31137074

4

جناب آقای مهندس عبدالباسط صالح زهی

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

فوق لیسانس

31137081

5

جناب آقای مهندس علیرضا عبدالهی

دفتر بودجه

فوق لیسانس

31137138

6

سرکار خانم مهندس مهدیه فرزانه

دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد

فوق لیسانس

31137037

7

جناب آقای دکتر بابک زاهد

طرح های نیروگاهی و تولید پراکنده

دکتری

31137068

معاونت مالی و پشتیبانی

8

جناب آقای عبدالمجید سارانی شندو

معاون مالی و پشتیبانی

فوق لیسانس

31137279

9

جناب آقای محمود پور حاجی حسینی

ذیحساب بودجه جاری

 

31137072

10

سرکار خانم اسماء آبیاری برائی

مدیر امور تدارکات و قراردادها

فوق لیسانس

31137040

معاونت طرح و توسعه

11

جناب آقای مهندس مهدی پیری

معاون طرح و توسعه

فوق لیسانس

31137108

12

جناب آقای مهندس محمدرضا شیرزایی

دفتر مهندسی طرح ها

 

31137032

13

جناب آقای مهندس مهدی مهدیخانی

مجری طرح های پست های انتقال

 

31137077

14

سرکار خانم مهندس مهلا حیدری

مجری طرح های ICT

لیسانس

31137169

15

جناب آقای مهندس احسان ناصری رمرودی

مجری خطوط فوق توزیع

 

31137208

16

سرکارخانم مهندس آصفه کده ئی

مجری فیبر نوری و طرح های دیسپاچینگ

فوق لیسانس

31137288

17

جناب آقای مهندس محمد حسن یوسفی

مجری پست های فوق توزیع

 

31137133

18

جناب آقای مهندس امیر نادری

مجری طرح های ساختمانی

لیسانس

31137036

معاونت بهره برداری

19

جناب آقای مهندس شهرام اربابی بلوچستان

معاون بهره برداری

 

31137023

20

جناب آقای مهندس محمد براهوئی نوری

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات

 

31137005

21

جناب آقای مهندس سید حامد اسلامی مهدی آباد

مدیر امور هماهنگی و بهینه سازی انتقال نیرو

 

31137233

22

سرکار خانم مهندس فرشته واعظی

مدیر دفتر فنی انتقال

 

31137018

معاونت منابع انسانی

23

جناب آقای عبدالمجید سارانی شندو

معاون منابع انسانی

فوق لیسانس

31137279

24

جناب آقای دکتر صادق خزائی اصل

مدیر امور کارکنان و رفاه

دکتری

31137188

25

سرکار خانم مهندس فرحناز عارف نژاد

مدیر دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش

فوق لیسانس

31137271

26

سرکار خانم طاهره آرامش

مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روش ها

فوق لیسانس

31137189

27

جناب آقای مهندس محمدرضا کیخا

مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

فوق لیسانس

31137191

دفاتر مستقل

29

جناب آقای عباس عباسی

مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل

فوق لیسانس

31137071

30

جناب آقای محمدرضا ابراهیمی شیخی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

فوق لیسانس

31137178

31

جناب آقای مصطفی سرحدی

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

 

31137199

32

سرکار خانم طاهره آرامش

مدیر دفتر روابط عمومی

فوق لیسانس

31137373

سال 1400، تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان  مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه