برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
سال 1398، سال رونق تولید
دسته بندی مطالب
شرح وظايف

- نظارت بر فعاليتهاي مربوط به احداث پست با توجه به خط مشي شركت.

- تحليل روند كلي پيشرفت كار طرحهاي پست وتهيه گزارشات لازم دراين زمينه جهت مافوق.

- بررسي گزارش كنترل پروژه هاي پست وارائه راهنمائيها و نقطه نظرات روي گزارشات لازم دراين زمينه به صورت ماهيانه.

- بررسي و تائيد صورت وضعيت پيمانكاران.

- نظارت برايمني طرحهاي پست و تهيه دستورالعمل هاي لازم دراين زمينه.

- بررسي پيشرفت كارها ونظارت بر رعايت اصول مندرج در نقشه ها و مشخصات فني پروژه ها.

- بررسي واظهار نظر درمورد تهيه مشخصات فني وپيش نويس قراردادهاي پروژه هاي احداث پست.

- تبادل نظر وايجاد هماهنگي لازم با گروههاي مهندسي خطوط و پستهاي فشار قوي.

- نظارت بر تحويل وتحول پروژه هاي اجرا شده.

- بازيدمستمر از طرحهاي دردست اجرا.

- تعيين وظايف وحدود مسئوليت كاركنان تابع ونظارت برانجام امورمحوله ورفع نواقص كارها درمحدوده اختيارات.

- حصول اطمينان ازحسن اجراي وظايف كاركنان تابع ازطريق اعمال نظارت مستقيم برآنها واظهارنظر موثردرموردگزينش وتشويق وتنبيه آنان.

- شركت دركميسيونها ، سمينارها وجلسات باتوجه به نياز شركت.

- تبادل نظر وايجاد هماهنگي لازم با ساير واحدهاي معاونت طرح وتوسعه و معاونت برنامه ريزي و معاونت بهره برداري شركت.

- نظارت بر كليه آزمايشات مربوط به تست و راه اندازي .

- نظارت بر تسويه حساب پروژه ها و تهيه صورت وضعيت قطعي .

- انجام اقدامات لازم به منظور معرفي مشاورين و پيمانكاران مرتبط واجد شرايط به هيئت مديره .

- همكاري با كنترل پروژه جهت تنظيم بودجه طرحها و برآورد هزينه هاي لازم جهت پروژه هاي مصوب .

- انجام ساير وظايف مرتبط با شغل مورد تصدي .

- خط گزارش : شاغل اين پست به معاونت طرح و توسعه گزارش مي دهد .

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/11
تعداد بازدید:
98
سال 1398، سال رونق تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان  مي باشد.
Powered by DorsaPortal